KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

Kosten

Bij het tekenen van een contract, tekenen ouders/verzorgers eveneens voor een automatische incasso, af te schrijven op een vast moment.

maandelijkse incasso
2 blokken per week 150 euro
3 blokken per week 225 euro
Het is mogelijk om te starten met een gratis proefles. Uw kind kan dan ervaren hoe wij bij het Studiehuis werken. Spreekt dit aan, dan wordt een contract getekend. De eerste maand geldt als proefperiode, voor beide partijen. Als blijkt dat deze vorm van begeleiding niet de juiste is voor uw kind zal het contract daarna kosteloos ontbonden worden. Ook de begeleiders kunnen tijdens deze proefperiode tot de conclusie komen dat een andere vorm van begeleiding beter bij uw kind past.

Betalingsvoorwaarden

Ouders/verzorgers tekenen voor een schooljaar of voor het resterende gedeelte van het lopende schooljaar. Het contract is per maand opzegbaar. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn we gesloten.