KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

Kosten

Bij het tekenen van een contract, tekenen ouders/verzorgers eveneens voor een automatische incasso, af te schrijven op een vast moment.

maandelijkse incasso
1 blok per week 75 euro
2 blokken per week 150 euro
3 blokken per week 225 euro
4 blokken per week 300 euro
Het is mogelijk om te starten met een gratis proefles. Uw kind kan dan ervaren hoe wij bij het Studiehuis werken. Spreekt dit aan, dan wordt een contract getekend. De eerste maand geldt als proefperiode, voor beide partijen. Als blijkt dat deze vorm van begeleiding niet de juiste is voor uw kind zal het contract daarna kosteloos ontbonden worden. Ook de begeleiders kunnen tijdens deze proefperiode tot de conclusie komen dat een andere vorm van begeleiding beter bij uw kind past.

Betalingsvoorwaarden

Ouders/verzorgers tekenen voor een half schooljaar. De eerste helft loopt van 1 september tot 31 januari. De tweede helft van 1 februari tot 1 juli (of zoveel langer als het schooljaar duurt). Tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten, met uitzondering van de meivakantie. Daarin zullen we, in verband met examens of voorbereiding op toetsen, bij voldoende belangstelling, aangepaste openingstijden voeren, wellicht in de ochtend.