VOOR WIE IS HET STUDIEHUIS BEDOELD?

Voor leerlingen die:

 • thuis geen rustige werkplek hebben
 • moeite hebben met aan de slag gaan
 • thuis geen begeleiding hebben i.v.m. werkende ouders
 • behoefte hebben aan structuur

  Wij verwachten van de leerling het volgende:

 • op tijd aanwezig zijn op het afgesproken moment
 • mobiel op stil en geen muziek
 • niet eten in de studieruimte
 • voldoende leer- en  werkboeken meenemen
 • een zekere mate van zelfstandigheid; er zit niet continu iemand naast je